کتابخانه های عمومی به نابینایان خدمات ارائه می دهند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری