سقوط یک هواپیمای کوچک امارات در نزدیکی فرودگاه دوبی

سادس
در حال انتقال به منبع خبر