کمیته امداد: «خط فقر غذایی» به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان/بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری