جنگنده روسیه در دریای سیاه سقوط کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری