افزایش تصادفات اتوبوس ها با خاموشی شبانه بزرگراه ها

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
به استقبال بهاران
به استقبال بهاران
به استقبال بهاران
به استقبال بهاران
لوگوی ایمنا ایمنا . . ( ۱۸)