همبستگی جهانی با مردم رنج دیده لبنان نشانه وجدان بیدار بشریت است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری