ببینید | سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی که به دلیل ضدگلوله بودن شیشه طلا فروشی ناکام ماند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری