رعایت فاصله از حیوانات خانگی ضروری است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری