سد خدا آفرین یکی از اهداف عملیاتی جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری