فراهم شدن امکان ساخت 40 درصد کشتی های تجاری در کشور

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری