بابایی «ناصح مشفق» بود که ادب مرد را به ز «دولت»ش می دید

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری