آتش سوزی کارگاه تولید کفش در خیابان سپهسالار تهران+ عکس

الف
در حال انتقال به منبع خبر