پیتر شیلتون:مارادونا بهترین بازیکن تاریخ است اما بـه او احتــرام نمی گـذارم!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری