هرچند سربه زیر... ولی سرفراز بود/ زینب قیام کرده چون از پا نشسته نیست

حلقه وصل
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری