اجرای طرح «برق امید» در استان کرمانشاه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری