تقدیر معاون وزیر نیرو از تلاش های صورت گرفته در نیروگاه جهرم

خبر طلایی
در حال انتقال به منبع خبر