طرح هادی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان ایلام تهیه شد

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر