نایب رئیس اتاق اصناف کشور: اصناف در سیر صعودی قیمت کالاها و اجناس مقصر نیستند

در حال انتقال به منبع خبر