هوای گرم تا آخر هفته ماندگار است

روزنو
در حال انتقال به منبع خبر