ضرورت انتقال باروداب قلعه برای حفظ جان اهالی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری