سرمایه گذاری ۲۸۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر چابهار

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر