اسرائیل یک عامل استعماری، استکباری و امپریالیستی غربی در عمق جهان عرب است/هویت روز قدس، برگرفته از اسلام و قرآن است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری