مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شد/ حسین مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید منصوب شد.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری