جلگه چیست و چگونه تشکیل می شود؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری