صحبت های کوجیما در مورد سختی های پس از ترک کردن شرکت کونامی

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری