روحانی:ما قصد تنش با آمریکا نداریم اما اگر مورد تجاوز قرار بگیریم پاسخ ما بسیار کوبنده خواهد بود

صید نیوز
در حال انتقال به منبع خبر