ذخیره آب چند سد بزرگ به 40 درصد رسید

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری