«پاشو پاشو کوچولو» هم بدون حضور کودکان ضبط می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری