تعهد ارزی پتروشیمی ها در سال جاری 7 میلیارد دلار است

عصر اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر