اسرائیل ۱۵ نظامی روس را کشت

جهان نیوز
در حال انتقال به منبع خبر