پرواز خودرو در ترکیه موفقیت آمیز بود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری