حل مشکلات اقتصادی جامعه یکی از وظایف اهل نماز است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری