ساکنان مسکو حق خروج از خانه ها را نخواهند داشت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری