عبدالکریم حسین زاده: روحانی موضوعات مدنظرش برای برگزاری رفراندوم را مطرح کنند/ همه پرسی تعرض به خطوط نظام نیست/ ساده ترین موضوعات را هم سیاسی کرده ایم

خبرداغ
در حال انتقال به منبع خبر