گردنه صلوات آباد سنندج ایمن سازی شد

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر