کمک ۱.۵میلیونی رونالدو برای افطار مردم فلسطین!

میهن امروز
در حال انتقال به منبع خبر