ضرب المثل سگ زرد برادر شغال است یعنى چه؟

تفرش نیوز
در حال انتقال به منبع خبر