مبلغ 18هزار میلیارد اختصاص یافت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری