کارگران حادثه دیده در زلزله بیمه بیکاری می گیرند

روزنامه تعادل
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری