هند در صنعت لوازم خانگی ایران سرمایه گذاری می کند.

بهگزین
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری