وقاحت «موسیو» ماکرون؛ دل فرانسوی ها برای استعمار تنگ شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری