آیفون های 2021 به ناچ کوچک تر و اسکنر لایدار مجهز می شوند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
کاشت نهال توسط رییس جمهوری
کاشت نهال توسط رییس جمهوری
کاشت نهال توسط رییس جمهوری
کاشت نهال توسط رییس جمهوری
لوگوی ایرنا ایرنا . . ( ۲۰)