خسارات سنگین طوفان در باهاما

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری