بجای انداختن توپ به زمین یکدیگر در مسیر رفع مشکلات تولید حرکت شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری