اردوغان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

پارسینه
در حال انتقال به منبع خبر