دکتر روحانی در جلسه هیات دولت: اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی به نیابت از گروه «ب»، بسیار سخیف و غلط بود/ انگلیسی ها آغازگر ناامنی در دریاها هستند و تبعات آن را درک خواهند کرد - خطِ اعتدال

خط اعتدال
در حال انتقال به منبع خبر