روحانی در تماس تلفنی مکرون: جلسه ایران و ۱+۵ تنها زمانی امکان پذیر است که تحریم ها برداشته شود / مکرون، روحانی را در جریان مذاکرات فشرده اش با امریکا در مورد «بسته جدید پیشنهادی توافقات» گذاشت / توافق برای ادامه رایزنی ها

تدبیر شرق
در حال انتقال به منبع خبر