بدون تفویض اختیار پاسخگویی و مسئولیت بی معنا است

تبریز جوان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری