تخریب رقیب شایسته داوطلبان نمایندگی مجلس نیست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری