ترامپ: ایرانی ها باید با ما گفتگو کنند!

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر